Jan Tidemand

Adresse:
Bagervænget 5, 7150 barrit
Alder:
57
E-Mail: 
jan@tidemands-naturtjeneste.dk
Mobil: 5258 0969
Mærkesager: 
At bo i naturen, At passe på naturen.
Interesser: 
Planter og dyr i naturen
Tillidsposter: 
Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening.
Formand for Naturhistorisk forening for Vejle.
Medlem af bestyrelsen i DN-Hedensted. Formand for DDS Juelsminde.
Uddannelse/beskæftigelse: 
Folkeskolelærer, Naturvejleder,